Nieuws & Waarschuwingen

FSMA-voorzitter herkozen tot ondervoorzitter van de wereldwijde organisatie IOSCO

Persbericht
News article
12/06/2020

Jean-Paul Servais, de voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (FSMA), is herkozen tot ondervoorzitter van IOSCO, de internationale organisatie van toezichthouders van de financiële markten.

Op 9 juni 2020 heeft de Board van IOSCO Jean-Paul Servais voor een nieuw mandaat van twee jaar herkozen tot ondervoorzitter van de organisatie. Hij oefent die functie sinds 2016 uit. In februari jl. is de voorzitter van de FSMA al voor een nieuw mandaat van twee jaar herkozen tot voorzitter van het Europees Regionaal Comité, de Europese landengroep binnen IOSCO. Deze functie oefent hij al sinds oktober 2014 uit.

IOSCO is in 1983 opgericht en telt 129 toezichthouders uit 115 landen als lid. Deze leden reguleren meer dan 95% van de kapitaalmarkten wereldwijd. IOSCO heeft tot doel de samenwerking tussen de markttoezichthouders te bevorderen, alsook internationale standaarden en best practices uit te werken.

Het Europees Regionaal Comité groepeert op zijn beurt de 50 Europese IOSCO-leden. Het comité bespreekt de IOSCO-initiatieven rond de versterking van de wereldwijde standaarden voor de financiële markten, met bijzondere aandacht voor de aangelegenheden die de Europese regio aanbelangen.

Jean-Paul Servais: “Deze herverkiezing is een erkenning van het werk dat zowel nationaal als internationaal door de FSMA is verricht en dat blijkt uit de talrijke initiatieven van de FSMA die internationaal terecht als voorbeeld beschouwd worden. De FSMA zal zich ten volle blijven inzetten voor de uitoefening van haar opdrachten. Deze stellen haar immers in staat een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling en de omkadering van de standaarden inzake financieel toezicht op wereld- en Europees niveau, die ook op nationaal vlak een steeds grotere impact hebben.”

IOSCO publiceerde eveneens een persbericht.