search_api_autocomplete
Home

FSMA-voorzitter herverkozen als voorzitter van de monitoring board van de IFRS Foundation

Persbericht

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Jean-Paul Servais, is herverkozen als voorzitter van de Monitoring Board van de IFRS Foundation voor een mandaat van twee jaar.

De Monitoring Board ziet toe op de goede werking van de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. Deze non-profitorganisatie is toezichthouder van de International Accounting Standards Board (IASB). De IASB stelt de IFRS-standaarden op. Dat zijn internationale boekhoudregels voor verslaggeving in jaarverslagen en jaarrekeningen. De Trustees van de IFRS Foundation bepalen haar strategie en governance en houden toezicht op het werk van de IASB. Ze zijn verantwoording verschuldigd aan de Monitoring Board.

De Monitoring Board is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende vooraanstaande marktregulatoren en overheden. De toezichthouders op de financiële markten van de VS, Brazilië, Japan en Zuid-Korea, de Europese Commissie, het Chinese Ministerie van Financiën en IOSCO zetelen momenteel in de Monitoring Board.

De Monitoring Board overlegt geregeld met de Trustees en de voorzitter van de IASB om de kwaliteit en effectiviteit van de governancestructuur van de IFRS Foundation te beoordelen en zo toe te zien op de ontwikkeling van IFRS-standaarden van hoge kwaliteit die aan het algemeen belang beantwoorden. 87 procent van de jurisdicties in de wereld en meer dan 6.000 vennootschappen in de Europese Unie gebruiken de IFRS-standaarden.

De Monitoring Board heeft Jean-Paul Servais tot voorzitter herverkozen voor een nieuw mandaat van twee jaar tot april 2023. De FSMA-voorzitter trad toe tot de Monitoring Board als vertegenwoordiger van de internationale organisatie van effectentoezichthouders IOSCO, waarvan hij sinds 2016 ondervoorzitter is.

Jean-Paul Servais: 'We verheugen ons over deze beslissing die een blijk van erkenning is voor het werk dat de voorbije vier jaar is geleverd en getuigt van het vertrouwen van de verschillende leden van de Monitoring Board. Wij zullen met evenveel gedrevenheid en vastberadenheid blijven ijveren voor kwalitatief hoogwaardige boekhoudregels die tot de transparantie van de financiële markten bijdragen. De Monitoring Board zal ook zijn stem laten horen bij de ontwikkeling van de governance voor de vaststelling door de IFRS Foundation van wereldwijde standaarden voor verslaggeving over duurzaamheid. Ik moedig de IFRS-stichting aan om met de belangrijkste jurisdicties en belanghebbenden te blijven samenwerken om te zorgen voor een wereldwijd consistent en vergelijkbaar referentiepunt voor duurzaamheidsverslaggeving.'