Nieuws & Waarschuwingen

FSMA-voorzitter herverkozen als voorzitter van de Monitoring Board van de Internationale ‘Standard Setter’ inzake boekhoudregels (IFRS Foundation)

Persbericht
News article
12/03/2019

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Jean-Paul Servais, is herverkozen als voorzitter van de IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation Monitoring Board voor een nieuw mandaat van twee jaar.

De Monitoring Board werd in 2009 opgericht om een gepast toezicht op te zetten op de IFRS Foundation waarvan de Trustees zelf instaan voor het toezicht op de IASB (International Accounting Standards Board). De IASB werkt als privaat onafhankelijk internationaal orgaan wereldwijde standaarden uit voor verslaggeving in jaarverslagen en jaarrekeningen (IFRS-standaarden).

Deze Monitoring Board is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende vooraanstaande marktregulatoren. De Monitoring Board bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van effectentoezichthouders van de VS, Brazilië, Japan en Zuid-Korea en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Chinese Ministerie van Financiën, en IOSCO. Het Basel Committee on Banking Supervision, de Financial Sector Conduct Authority of South Africa als vertegenwoordiger van het regionaal comité Afrika en het Midden-Oosten van IOSCO en de Comisión Nacional de Valores of Argentina als vertegenwoordiger van het Inter-Amerikaans regionaal comité van IOSCO nemen deel aan de vergaderingen van de Monitoring Board als waarnemer. De Monitoring Board overlegt geregeld met de Trustees en de voorzitter van de IASB om de kwaliteit en effectiviteit van de governance structuur van de IFRS Foundation te beoordelen en zo toe te zien op de ontwikkeling van IFRS-standaarden die van hoge kwaliteit moeten zijn en die momenteel worden gebruikt in 87 procent van de jurisdicties in de wereld en door meer dan 6.000 vennootschappen in de Europese Unie.

De Monitoring Board heeft Jean-Paul Servais tot voorzitter herverkozen voor een nieuw mandaat van twee jaar vanaf 1 maart 2019. De FSMA-voorzitter trad toe tot de Monitoring Board als vertegenwoordiger van IOSCO, de internationale organisatie van effectentoezichthouders, waarvan hij sinds 2016 ondervoorzitter is.

Jean-Paul Servais: 'De FSMA verheugt zich over deze beslissing om haar een tweede mandaat toe te kennen. Zij getuigt van het vertrouwen van de verschillende leden van de Monitoring Board en is een blijk van erkenning voor het werk dat de voorbije twee jaar is geleverd. Wij zullen met evenveel gedrevenheid en vastberadenheid blijven werken aan kwalitatief hoogwaardige boekhoudregels.'

IOSCO publiceerde een persbericht over de herverkiezing.