search_api_autocomplete
Home

FSMA-voorzitter leidt Europees Comité van wereldorganisatie IOSCO

Persbericht

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de heer Jean-Paul Servais, is verkozen tot voorzitter van het Europees regionaal comité van IOSCO.

IOSCO is de internationale organisatie van beurstoezichthouders en houdt deze week haar jaarlijkse algemene vergadering in Rio de Janeiro. De organisatie werd in 1983 opgericht en telt ruim 120 nationale toezichthouders, waaronder de FSMA, als lid. IOSCO heeft tot doel wereldwijd correcte en gezonde marktpraktijken te bevorderen, en aldus bij te dragen tot de beleggersbescherming en de integriteit van de financiële markten. Dit doet zij door de samenwerking tussen de toezichthouders op de financiële markten te versterken en door normen en goede praktijken uit te werken.

Binnen IOSCO zijn er vier regionale comités. De regionale comités bespreken thema’s die van belang zijn voor de betrokken regio en volgen het werk in de verschillende thematische comités en werkgroepen van de organisatie op. Het Europees regionaal comité telt 51 leden. Jean-Paul Servais is door de leden van het Europees regionaal comité voor een periode van twee jaar verkozen tot voorzitter van dit Europees regionaal comité. Door zijn verkiezing wordt Jean-Paul Servais ook bevestigd als lid van de Board van IOSCO, het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. Hij leidt tevens het auditcomité van IOSCO.

‘Ik ben vereerd en verheugd dat de leden van het Europees regionaal comité de kandidatuur van de FSMA gesteund hebben. Dit is een blijk van waardering voor het reeds geleverde werk op nationaal en internationaal niveau. Het getuigt ook van het vertrouwen dat de collega-toezichthouders hebben in het optreden van de FSMA’, zei Jean-Paul Servais naar aanleiding van zijn verkiezing.