search_api_autocomplete
Home

Gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een gereglementeerde onderneming

Nieuws

Mededeling aan de personen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een gereglementeerde onderneming te verwerven, te vergroten, te verkleinen of over te dragen

Deze mededeling strekt ertoe alle personen die hebben besloten om een rechtstreekse of onrechtstreekse gekwalificeerde deelneming in een gereglementeerde onderneming die onder het toezicht van de FSMA staat, te verwerven, te vergroten, te verkleinen of over te dragen, alle nodige informatie te verstrekken om de prudentiële beoordeling van die verrichting zo vlot mogelijk te laten verlopen.