search_api_autocomplete
Home

Groeiende belangstelling voor crowdfunding

Persbericht

De voorbije twee jaar is er in België voor minstens 69 miljoen euro via crowdfunding geïnvesteerd in nieuwe projecten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De studie over de periode juli 2018 – juni 2020 schetst een beeld van investeringen die via crowdfunding kapitaal inbrengen of geld lenen aan projecten. De FSMA controleert deze twee types van crowdfunding.

De studie is gebaseerd op de informatienota’s die de FSMA ontving van crowdfundingplatformen die op de Belgische markt campagne voeren voor de financiering van projecten. Het gaat om acht platformen: Beebonds, Bolero crowdfunding, Crowdcube Capital Ltd., Ecco Nova, Lita.co, Look&Fin, Spreds en WinWinner.

Crowdfundingplatformen moeten voor bepaalde projecten informatienota’s indienen bij de FSMA. Een informatienota bevat nuttige informatie voor geïnteresseerde beleggers over onder andere de aanbieder van een project, over het op te halen bedrag, de gebruikte beleggingsinstrumenten en de risico’s verbonden aan de belegging.

De FSMA verzamelde de data uit de informatienota’s met behulp van text mining (geautomatiseerde tekstanalyse) en vulde ze aan met andere data die ze via webscraping verkreeg.

Omdat voor bepaalde projecten geen informatienota vereist is en in sommige gevallen data ontbreken over het werkelijk opgehaalde bedrag geven de cijfers uit de studie geen totaalbeeld van de werkelijke grootte van de markt voor crowdfunding.

Ondanks deze beperking tonen de cijfers aan dat crowdfunding een groeimarkt is. Zowel het aantal projecten als de opgehaalde bedragen vertonen een stijgende trend. Die vaststelling ligt in lijn met een vorige studie van de FSMA over crowdfunding over de periode januari 2012 - december 2017.

Twee cijfers brengen de stijgende trend treffend in beeld. Het opgehaalde bedrag van minstens 41,5 miljoen euro in 2019 is ruim tweemaal zoveel als het opgehaalde bedrag van 19,6 miljoen euro in 2017.

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen van de nieuwe studie.

Minstens 140 campagnes met succes gefinancierd

De acht platformen lanceren 234 campagnes met informatienota. Het effectief opgehaald bedrag is beschikbaar voor 145 van deze campagnes. Minstens 140 campagnes worden met succes gefinancierd. Ze halen in totaal 69,24 miljoen euro op. In 2019 kent de markt minstens een verdubbeling ten opzichte van 2017.

De grootte van de campagnes verschilt

Er zijn grote verschillen tussen de omvang van de campagnes. De kleinste campagne tracht 30.000 euro op te halen. De grootste campagne mikt op een bedrag van vijf miljoen euro. Ook de minimumvereiste inleg varieert sterk: tussen 50 euro en 5.000 euro.

Het rendement varieert

De meeste campagnes halen geld op door schuldfinanciering. Zowel de looptijd als het verwachte rendement variëren. De looptijd van de financiering bedraagt gemiddeld iets meer dan vijf en een half jaar. De jaarlijkse rentevoet bedraagt gemiddeld 4,17 procent. Aan verschillende projecten hangt een fiscaal voordeel vast. Elf projecten laten toe om gebruik te maken van het taxshelterregime en 74 informatienota’s maken melding van de winwinlening.

Minder informatienota’s in eerste jaarhelft 2020

In de eerste zes maanden van 2020 daalt het aantal informatienota’s. De vraag is of dit een gevolg is van de coronacrisis en of deze crisis een blijvend effect zal hebben op het aantal nieuwe campagnes.

De studie is beschikbaar op de website van de FSMA.