search_api_autocomplete
Home

Hernieuwing van het FSMA-voorzittersmandaat voor het Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC) van ESMA

Persbericht

De Raad van Toezicht van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) is overgegaan tot de verkiezing van de voorzitters van de werkgroepen. Het IPISC-voorzittersmandaat van de FSMA, in de persoon van haar voorzitter Jean-Paul Servais, werd met twee jaar verlengd.

"Als voorzitter van de FSMA ben ik zeer verheugd en bijzonder vereerd met de benoeming voor een tweede voorzittersmandaat voor de ESMA-werkgroep IPISC. Dit is een erkenning op internationaal niveau van het werk dat de FSMA verricht en betekent dat de initiatieven die zij heeft genomen worden ondersteund. Dankzij IPISC kon op Europees niveau een opmerkelijke vooruitgang worden geboekt op het vlak van de consumentenbescherming, onder meer door het uitwerken van MiFID-gedragsregels om erover te waken dat de financiële instellingen hun cliënten op loyale, billijke en professionele wijze behandelen", aldus Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA.

Naast het opstellen van aanbevelingen over de geldende MiFID-gedragsregels voor financiële beleggingen, verschaft het IPISC technisch advies aan de Europese Commissie en stelt het richtlijnen op voor de distributie van beleggingsproducten en het toezicht op de Europese financiële tussenpersonen.

ESMA heeft een persbericht gepubliceerd over de benoeming van de voorzitters van haar werkgroepen.