search_api_autocomplete
Home

Het totale nettoactief van de Belgische beleggingsfondsen bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 iets meer dan 204 miljard euro

Persbericht
The quarterly overview of Belgian public open-ended investment funds

 

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert een nieuwe editie van het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s, beter bekend als de beleggingsfondsen. Dit overzicht heeft betrekking op het eerste kwartaal van 2022.

 

Daling van het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s

In 2021 bereikte het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s een recordhoogte van meer dan 212 miljard euro. Die ongeziene groei was toe te schrijven aan het positieve rendement van de activa in portefeuille, maar ook aan het grote aantal inschrijvingen. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 is die trend gekeerd. Het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s daalde met 3,8% naar 204,3 miljard euro, een daling die vooral te wijten is aan de marktomstandigheden.

Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn populair bij particuliere beleggers

In het overzicht worden de gegevens vermeld per type fonds, ingedeeld naargelang hun beleggingsbeleid. Daaruit blijkt dat gemengde fondsen, die zowel beleggen in aandelen als in obligaties, pensioenspaarfondsen en aandelenfondsen eind maart 2022 goed waren voor 88% van het totale nettoactief van de sector.

Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen zijn populair bij particuliere beleggers. De voorbije 12 maanden bedroegen de netto-inschrijvingen op gemengde fondsen 9,3 miljard euro en op pensioenspaarfondsen 378 miljoen euro.

Beleggers blijven kiezen voor duurzame fondsen

Een groot aantal fondsen legt de nadruk op duurzaamheid. In maart 2022 vertegenwoordigden de zogenaamde ‘artikel 8-fondsen’ en ‘artikel 9-fondsen’ 68% van de sector. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 zijn beleggers blijven investeren in dergelijke fondsen, met netto-inschrijvingen van nagenoeg 8 miljard in artikel 8-fondsen en bijna 1 miljard in artikel 9-fondsen.

Het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s staat op de website van de FSMA.