search_api_autocomplete
Home

Het totale nettoactief van de Belgische beleggingsfondsen bedroeg zo'n 183 miljard euro aan het einde van het derde kwartaal van 2022

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert de nieuwe editie van het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s, beter bekend als de beleggingsfondsen. Dit overzicht betreft het derde kwartaal van 2022.

Daling van het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s

In 2021 bereikte het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s een recordhoogte van meer dan 212 miljard euro. Die ongeziene groei was onder meer het gevolg van het positieve rendement van de activa in portefeuille, en van het grote aantal inschrijvingen. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 is die trend gekeerd. De daling zette zich voort in het tweede en derde kwartaal van 2022. Het totale nettoactief van de Belgische openbare ICB’s bedraagt nu 183 miljard euro, wat neerkomt op een daling met 2,9% tijdens het laatste kwartaal. Voor 2022 bedraagt de daling, die door de marktvoorwaarden kan worden verklaard, 13,9%.

Meer terugbetalingen dan inschrijvingen in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 waren de netto-inschrijvingen in de Belgische openbare ICB’s negatief. Daardoor overtroffen de terugbetalingen de inschrijvingen met 935 miljoen euro.

Forse daling van de netto-inschrijvingen in de gemengde fondsen

Eind september 2022 vertegenwoordigden de gemengde fondsen (die in zowel aandelen als obligaties beleggen), de pensioenspaarfondsen en de aandelenfondsen 87% van het totale nettoactief van de sector. Terwijl de voorbije drie maanden bij de pensioenspaarfondsen soortgelijke netto-inschrijvingen werden opgetekend als tijdens de vorige drie kwartalen (114 miljoen euro), zijn de netto-inschrijvingen in de gemengde fondsen opnieuw fors gedaald tot 83 miljoen euro. Tijdens het eerste kwartaal bedroegen de netto-inschrijvingen in de gemengde fondsen nog 2,1 miljard euro.

Beleggers blijven kiezen voor fondsen met duurzame kenmerken

Een groot aantal fondsen legt de nadruk op duurzaamheid. In september 2022 vertegenwoordigden de zogenaamde ‘artikel 8-fondsen’ en ‘artikel 9-fondsen’ 71% van de sector. Tijdens het derde kwartaal van 2022 zijn beleggers blijven beleggen in dergelijke fondsen, met netto-inschrijvingen van meer dan 213 miljoen euro, terwijl de nettoterugbetalingen in de fondsen die geen duurzame of sociale kenmerken promoten, meer dan 1,1 miljard euro bedroegen.

Het driemaandelijks overzicht van de Belgische openbare ICB’s staat op de website van de FSMA.