Nieuws & Waarschuwingen

IBP’s: Mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2018

Nieuws
News article
04/01/2019

Deze circulaire bepaalt de concrete modaliteiten voor het overmaken van de rapportering over het boekjaar 2018 door instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s).

De IBP’s moeten de volledige FiMIS-rapportering overmaken ten laatste drie weken vóór de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd. Indien de algemene vergadering nog wijzigingen aanbrengt aan het ontwerp van jaarrekening, kunnen deze wijzigingen in de rapportering worden doorgevoerd tot 30 juni 2019. De IBP’s worden gevraagd de datum van deze algemene vergadering uiterlijk tegen 28 februari 2019 per e-mail te bevestigen op het adres pensions@fsma.be.