search_api_autocomplete
Home

Informatie over life settlement-contracten en Quality Investments

Persbericht

De CBFA, de voorganger van de FSMA, heeft in april 2010 en januari 2011 informatie gepubliceerd over "life settlement"-contracten, en meer in het bijzonder over dergelijke contracten aangeboden door de Nederlandse vennootschap Quality Investments.

De jongste weken hebben Nederlandse en andere buitenlandse overheden initiatieven genomen in verband met deze contracten. Belgische investeerders in de producten van Quality Investments kunnen voor meer informatie terecht bij de FSMA, departement Relaties met de consumenten van financiële diensten (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: peri@fsma.be).

De CBFA heeft op 20 april 2010 op haar website informatie gepubliceerd over  “life settlement”-contracten. Wie een "Life settlement"-contract heeft afgesloten, heeft recht op een deel van de vorderingen op verzekeraars bij overlijden van verzekerden. Het rendement op dit contract is mee afhankelijk van het moment van het overlijden van de verzekerden. Soms verzekert een herverzekeraar het risico dat de verzekerde nog in leven is op het einde van de looptijd van de verzekeringsovereenkomst. Indien de verzekerde in leven is, moet de herverzekeraar de in het "life settlement"-contract verschuldigde bedragen uitkeren. In haar informatiebericht heeft de CBFA gewaarschuwd voor de belangrijke risico's verbonden aan investeringen in “life settlement”-contracten.

Op 27 januari 2011 heeft de CBFA nieuwe informatie gepubliceerd, meer bepaald over “life settlement”-contracten aangeboden door de Nederlandse vennootschap Quality Investments. Quality Investments was één van de belangrijkste aanbieders in België van "life settlement"-contracten, zowel rechtstreeks als via  'tak 23'-verzekeringsproducten. De Amerikaanse autoriteiten voerden een gerechtelijk onderzoek naar de herverzekeringsmaatschappij van de door Quality Investments gecommercialiseerde "life settlement"-contracten. De laatste weken zijn er belangrijke evoluties in het dossier Quality Investments, waarover de FSMA het publiek wenst te informeren.

Verschillende buitenlandse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de activiteiten van Quality Investments en haar leiding. Op 28 september 2011 heeft het Openbaar Ministerie in Nederland hierover een persbericht verspreid, onder de titel "Internationale actie vanwege verdenking Beleggingsfraude". U vindt hierbij de link naar het persbericht.

Op 13 oktober organiseerden de Nederlandse autoriteiten een voorlichtingsbijeenkomst voor investeerders in de producten van Quality Investments. De beleggers is geadviseerd om gezamenlijk initiatieven te nemen om de schade te beperken. U vindt hierbij de link naar het persbericht hierover.

Belgische investeerders in de producten van Quality Investments die nog niet gecontacteerd zijn door de Nederlandse autoriteiten,  kunnen contact opnemen met de FSMA, departement Relaties met de consumenten van financiële diensten (tel.: +32 2 220 59 10; e-mailadres: peri@fsma.be).

Wil u meer in het algemeen nagaan of verrichtingen die u worden voorgesteld regelmatig zijn? Raadpleeg dan de website van de FSMA (www.fsma.be), rubriek 'Consumenten', of neem contact op met het departement Relaties met de Consument van Financiële Diensten (tel.: +32 2 220 59 10; e?mailadres: peri@fsma.be).