search_api_autocomplete
Home

Informatieverstrekking aan cliënten over de impact van de Brexit

Nieuws

De European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) heeft op 28 juni 2018 de ‘Opinion on disclosure of information to customers about the impact of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union’ gepubliceerd.

Deze opinie is gericht aan de nationale toezichthoudende autoriteiten. Ze handelt over de verplichting die rust op de verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen om cliënten te informeren over de mogelijke gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Vooreerst geeft de opinie aan dat cliënten tijdig bewust moeten worden gemaakt van de gevolgen van de Brexit voor de contracten die bestaan op het ogenblik van de terugtrekking. Cliënten moeten duidelijke en niet-misleidende informatie krijgen over de genomen of geplande noodmaatregelen en over de impact daarvan op hun verzekeringsovereenkomsten.

Ook potentiële cliënten moeten door de verzekeringsonderneming naar behoren worden geïnformeerd over de gevolgen die de Brexit kan hebben voor hun contractuele rechten en voor de verlening van verzekeringsdiensten.

De opinie geeft nadere toelichting bij deze informatieverplichtingen. Ze geeft ook aan dat EIOPA samen met de nationale toezichthoudende autoriteiten toezicht zal uitoefenen op de wijze waarop cliënten worden geïnformeerd.

U vindt hier de oorspronkelijke Engelstalige tekst van de ‘Opinion on disclosure of information to customers about the impact of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union’. Er is ook een Nederlandstalige vertaling van de tekst beschikbaar, met als titel ‘Opinie over de informatieverstrekking aan cliënten over de impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie’.