Nieuws & Waarschuwingen

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: overzicht 2018

Persbericht
News article
05/12/2019

Het gezamenlijke balanstotaal van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) is vorig jaar gedaald met 2,37 procent. Het is de eerste daling van het balanstotaal sinds 2008. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de slechter presterende financiële markten eind 2018. De financiering van de pensioenverplichtingen door de IBP’s blijft evenwel verzekerd.

De FSMA staat in voor het toezicht op de IBP’s, ook wel pensioenfondsen genoemd. Jaarlijks publiceert de FSMA een samenvatting van het statistisch materiaal over de IBP’s. De negende editie van dit statistisch overzicht is beschikbaar.

De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

 1. Eind 2018 hadden 196 IBP’s een rapporteringsverplichting ten aanzien van 201 pensioenfondsen in 2017.
 2. De IBP’s telden 1.788.873 deelnemers, een stijging met drie procent op een jaar tijd. Deze stijging deed zich voornamelijk voor bij de sectorfondsen met enkel regelingen op basis van vaste bijdragen.
 3. Het balanstotaal van alle IBP’s bedroeg eind vorig jaar 34,3 miljard euro, een daling met 2,37 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de eerste daling van het vermogen sinds 2008. Deze afname is voornamelijk te wijten aan de slechter presterende financiële markten eind 2018.

  Grafiek 1: evolutie balanstotaal

 4. De Belgische IBP’s belegden ongeveer drievierde van hun activa in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), waarbij het voornamelijk gaat om aandelen- en obligatiefondsen. Rekening houdend met de onderliggende activa van deze ICB’s, investeerden de IBP’s rechtstreeks en onrechtstreeks 48 procent in obligaties en 42 procent in aandelen. Het rendement op het geheel van de beleggingen was eind 2018 negatief en bedroeg -3,42 procent.

   
   
 5. Door de lagere rente moeten de IBP’s een groter bedrag opzijzetten om de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen betalen. Samen met het negatieve rendement op de beleggingen is daardoor de gemiddelde dekkingsgraad gedaald tot 116 procent. De dekkingsgraad geeft aan over hoeveel middelen een pensioenfonds beschikt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Ondanks de daling blijft er nog steeds een ruime financiering van de verplichtingen.

Naast het overzicht 2018 zijn ook de jaarrekening en enkele statistieken op sectorniveau beschikbaar op de FSMA-website.