search_api_autocomplete
Home

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: sectoroverzicht 2016

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert het overzicht van de sector van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) voor het boekjaar 2016. Het sectorale balanstotaal kende vorig jaar een verdere toename, vooral door de stijging van het balanstotaal van de IBP’s met grensoverschrijdende activiteiten.

De FSMA staat in voor het toezicht op de IBP’s. Jaarlijks publiceert de FSMA een samenvatting van het statistisch materiaal waarover zij beschikt met betrekking tot de IBP’s. Vanaf vandaag is de zevende editie van dit statistisch overzicht beschikbaar.

De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

1. Aantal IBP’s en deelnemers

Eind 2016 waren er 199 IBP’s t.o.v. 198 in 2015. Het aantal deelnemers steeg met 11 % tot 1.674.420.

2. Balanstotaal en dekkingsgraad

Eind 2016 bedroeg het totale balanstotaal van alle IBP’s 29,8 miljard euro, een stijging met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze gevoelige stijging is vooral een gevolg van de financiële resultaten en de overdracht vanuit pensioeninstellingen van buiten de Belgische IBP-sector. Zo steeg het balanstotaal van IBP’s die (ook) grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen tot 5,1 miljard euro.

Grafiek 1: evolutie balanstotaal

De stijging van de technische voorzieningen, onder meer door de daling van de gemiddelde actualisatievoet (van 3,75 naar 3,5 procent), leidt tot een lichte daling van de dekkingsgraad van de lange termijntermijnverplichtingen. Desondanks is er nog steeds een ruime financiering van de technische voorzieningen (125 procent). Het rendement over 2016 bedraagt 5,6 % tegenover 3,9 % in 2015.

3. Beleggingen

De Belgische IBP’s beleggen ongeveer drie vierde van hun activa in instellingen voor collectieve belegging, waarbij het voornamelijk gaat om aandelen- en obligatiefondsen. Verder investeren ze rechtstreeks 13 procent in obligaties en 9 procent in aandelen. De (rechtstreekse en onrechtstreekse) beleggingen in obligaties en aandelen bedragen respectievelijk 45 en 43 procent.

               

Naast het sectoroverzicht 2016 zijn ook de jaarrekening en enkele statistieken op sectorniveau beschikbaar op de FSMA-website.