search_api_autocomplete
Home

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: Sectoroverzicht 2017

Persbericht
Pensioenen: een grafiek van het balanstotaal van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Het balanstotaal van de sector van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) is vorig jaar verder toegenomen. De toename komt er vooral door een stijging van grensoverschrijdende activiteiten. Dat blijkt uit het jaarlijkse statistische overzicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De FSMA staat in voor het toezicht op de IBP’s, ook wel pensioenfondsen genoemd. Jaarlijks publiceert de FSMA een samenvatting van het statistisch materiaal waarover zij beschikt met betrekking tot de IBP’s. Vanaf vandaag is de achtste editie van dit statistisch overzicht beschikbaar.

De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

  1. Eind 2017 waren er 201 IBP’s ten aanzien van 199 pensioenfondsen in 2016.
  2. De IBP’s telden 1.734.315 deelnemers, een stijging met bijna 4 procent op een jaar tijd. Bijna een vierde van deze stijging deed zich voor bij pensioenfondsen met ook grensoverschrijdende activiteiten activiteiten.
  3. Het balanstotaal van alle IBP’s bedroeg eind vorig jaar 35,1 miljard euro, een stijging met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze gevoelige stijging was vooral een gevolg van de overdracht van vermogen vanuit buitenlandse pensioeninstellingen. Zo steeg het balanstotaal van IBP’s die door het beheer van buitenlandse pensioenplannen grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen tot 8,9 miljard euro.

    Grafiek 1: evolutie balanstotaal

  4. De Belgische IBP’s belegden ongeveer drie vierde van hun activa in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), waarbij het voornamelijk gaat om aandelen- en obligatiefondsen. Verder investeerden ze rechtstreeks 11 procent in obligaties en 9 procent in aandelen. Het rendement van deze beleggingen over 2017 bedroeg 5,3 procent.

  5. Door de lagere rente moeten de IBP’s een groter bedrag opzij zetten om de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen betalen. Daardoor is de dekkingsgraad licht gedaald tot 124 procent. De dekkingsgraad geeft aan over hoeveel middelen een pensioenfonds beschikt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Naast het sectoroverzicht 2017 zijn ook de jaarrekening en enkele statistieken op sectorniveau beschikbaar op de FSMA-website.