search_api_autocomplete
Home

Intrekking van het vrijwillig bod van Billion Eastgate (Luxembourg) op de aandelen van BHF Kleinwort Benson

Persbericht
KENNISGEVING OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 17 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 17 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overname-KB"), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 17 van het Overname-KB, op 18 december 2015 heeft ontvangen en waaruit blijkt dat Billion Eastgate (Luxembourg) S.à.r.l., een vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B 198525 (de "Bieder"), een volledige, onrechtstreekse dochtervennootschap van Fosun International Limited, heeft beslist tot intrekking van haar vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten (het "Bod") op de uitstaande aandelen uitgegeven door BHF Kleinwort Benson Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 326, 1050 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0866.015.010 RPR Brussel, waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels.

De Bieder heeft de beslissing genomen om het Bod in te trekken ingevolge het verplicht tegenbod in contanten dat werd aangekondigd op 27 november 2015 (zoals aangevuld op 2 december 2015) door Oddo et Cie, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 12 Boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, Frankrijk, ingeschreven bij het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 652.027.384.