search_api_autocomplete
Home

IOSCO Task Force on Unregulated Markets and Products vergadert in Brussel

Persbericht

Op uitnodiging van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vergadert een taskforce van IOSCO, de internationale organisatie van toezichthouders van de financiële markten, deze week in Brussel over gestructureerde producten en effectiseringsgerelateerde materies.

Gelet op de toenemende complexiteit van bepaalde financiële producten bereidt de IOSCO Task Force on Unregulated Markets and Products een verslag voor over gestructureerde producten. De vergadering in Brussel biedt de betrokken toezichthouders de ideale gelegenheid om hun ervaringen op dat vlak uit te wisselen. In 2011 heeft de FSMA een moratorium uitgewerkt over de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten aan particulieren. Het moratorium heeft tot doel die producten te vereenvoudigen, met de bedoeling ze niet alleen transparanter te maken, maar ook gemakkelijker begrijpbaar voor financiële consumenten. Alle grote distributeurs van gestructureerde producten zijn vrijwillig tot het moratorium toegetreden.

Tijdens de vergadering wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan effectiseringsgerelateerde materies. Recent publiceerde de IOSCO-taskforce een consultatieverslag, getiteld Global Developments in Securitization Regulation, waarin de beleidskwesties worden geschetst die uit zijn werkzaamheden rond effectisering voortvloeien. Die consultatie sluit aan bij het verzoek van de Financial Stability Board in het kader van zijn werkzaamheden rond de versteviging van het toezicht op het systeem van het schaduwbankieren.

"De toezichthouders moeten lessen trekken uit de financiële crisis en voor een evolutieve en preventieve aanpak opteren. Wij vergaderen hier  in Brussel om de ervaringen die wij in het kader van ons moratorium hebben opgedaan, te delen met onze collega-toezichthouders, en om de evolutie van de markt van de gestructureerde producten te bespreken, zodat wij samen tot pasklare antwoorden kunnen komen. Het is voor ons een genoegen om als gastheer voor deze vergadering te mogen optreden, zowel in het kader van ons engagement tegenover IOSCO als tegen de achtergrond van de verkiezing van de FSMA tot lid van de IOSCO Board", zei Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA.

De IOSCO-taskforce wordt gezamenlijk voorgezeten door dhr. Greg Medcraft en dhr. Edouard Vieillefond. Dhr. Medcraft is sinds 2011 voorzitter van de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), na eerst twee jaar Commissioner te zijn geweest. Vanaf maart 2013 treedt hij in functie als voorzitter van de IOSCO Board. Dhr. Vieillefond is sinds 2009 Managing Director van de Franse Autorité des Marchés Financiers.

De medevoorzitters verklaarden het volgende : "IOSCO blijft onverdroten doorwerken aan de uitbouw van een algemeen kader voor de regulering van de effectenmarkten in het belang van de consumentenbescherming binnen een stevige en transparante marktomgeving. Onze vergadering - in Brussel - van deskundigen van de nationale effectentoezichthouders stelt ons in staat om verdere vooruitgang te boeken op het vlak van onze werkstromen rond effectisering en gestructureerde retailproducten."

Over IOSCO: IOSCO werd in 1983 opgericht en telt 115 nationale toezichthouders als leden (website: www.iosco.org). De organisatie heeft tot doel de samenwerking tussen de toezichthouders van de financiële markten te bevorderen, alsook internationale standaarden en best practices uit te werken. De FSMA werd in 2012 verkozen tot lid van de IOSCO Board. Die Board, het leidinggevende orgaan van IOSCO, telt 32 leden.