Nieuws & Waarschuwingen

Kennisgeving van de FSMA m.b.t. de beslissing tot invereffeningstelling van Nyrstar NV

Persbericht
News article
02/06/2020

De FSMA heeft onder meer kennisgenomen[1] van de dagvaarding tot aanstelling van een college van vennootschapsrechtelijke deskundigen ingeleid voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen door bepaalde minderheidsaandeelhouders van NYRSTAR NV op grond van artikel 7:160 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Opdat de tussen te komen rechterlijke beslissing met betrekking tot de aanstelling van een college van deskundigen een nuttig effect zou kunnen hebben, onder meer voor de uitoefening door de minderheidsaandeelhouders van het vraagrecht voorzien in artikel 7:139 van voormeld Wetboek, en eveneens rekening houdend met het voorbehoud van de commissaris van de vennootschap[2] is de FSMA van mening dat NYRSTAR NV de beslissing tot invereffeningstelling moet uitstellen tot minstens 3 maanden nadat over  deze aangelegenheid een definitieve rechterlijke beslissing zal zijn gevallen.