search_api_autocomplete
Home

Mededeling over de meldingsplicht voor transacties in financiële instrumenten

Nieuws

Mededeling FSMA_2017_08 inzake MiFIR transactiemeldingen aangevuld met Belgische registration agents voor LEIs en terbeschikkingsstelling van reference data.

Deze mededeling beschrijft de algemene architectuur van het MiFIR-meldingssysteem, licht de voornaamste begrippen toe evenals de beginselen voor identificatie van de partijen. Voorts wordt het systeem om transacties aan de FSMA te melden toegelicht, en de voornaamste bronnen voor bijkomende informatie opgesomd.