search_api_autocomplete

MEDIVISION

Persbericht

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT DE AFWEZIGHEID VAN INFORMATIE EN DE NIET-NALEVING VAN DE WETTELIJKE TERMIJNEN VOOR DE OPENBAARMAKING VAN DE PERIODIEKE INFORMATIE

In het kader van haar toezicht op de genoteerde vennootschappen waarschuwt[1] de FSMA het publiek voor de afwezigheid van informatie bij MEDIVISION en haar niet-naleving van de wettelijke termijnen voor de openbaarmaking van de periodieke informatie.

De website van MEDIVISION, die alle gereglementeerde informatie dient te bevatten die de vennootschap gedurende de laatste vijf jaar openbaar heeft gemaakt, is momenteel offline. De gereglementeerde informatie die aan de FSMA werd overgemaakt, is voor het publiek verkrijgbaar gesteld via STORI (http://stori.fsma.be/), het Belgisch centraal opslagmechanisme voor gereglementeerde informatie. Het laatste communiqué met voorkennis, beschikbaar op STORI, dateert van 16 juli 2014. Bovendien heeft MEDIVISION haar jaarlijks financieel verslag 2013 noch haar halfjaarlijks financieel verslag 2014 gepubliceerd.

De FSMA is van mening dat de informatie die MEDIVISION verkrijgbaar stelt voor de houders van effecten of voor het publiek onvolledig, en dus ontoereikend is om met kennis van zaken de positie, het bedrijf en de resultaten van MEDIVISION te kunnen beoordelen.

De FSMA wenst eraan te herinneren dat de verhandeling van de aandelen van MEDIVISION geschorst is sinds 2 juli 2014 omdat het jaarlijks financieel verslag 2013 niet tijdig werd gepubliceerd.