search_api_autocomplete
Home

Meer dan 2.300 personen voor de eerste editie van de AMLCO Day

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) heeft op maandag 3 oktober 2022 haar eerste AMLCO Day georganiseerd, een digitaal evenement dat zich richt tot de AML compliance officers (AMLCO's) die een sleutelfunctie uitvoeren in de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Doel van het FSMA-evenement was het bewust maken van de AMLCO's over het belang van hun functie en het verduidelijken van de verwachtingen van de FSMA met betrekking tot hun rol. Die dag was ook een gelegenheid voor een contact tussen de AMLCO's en de dienst bij de FSMA die belast is met het toezicht op het vlak van SWG/FT.

Voor deze eerste editie kon de FSMA ook rekenen op de medewerking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), die de kerncijfers voor het jaar 2021 en haar richtlijnen voor het melden van verdachte transacties heeft voorgesteld.

De FSMA is verheugd over het succes van dit evenement. Niet minder dan 2.300 personen, Franstaligen en Nederlandstaligen, namen deel aan deze eerste editie, georganiseerd in de vorm van twee aparte webinars.

Een eerste editie die de wil onderstreept om de informatie-uitwisseling te versterken.

Gezien het belang van de opdracht die AMLCO’s uitvoeren, wenst de FSMA een frequentere uitwisseling van informatie met hen te bekomen, met name via de organisatie van dergelijke evenementen die speciaal aan hen zijn gewijd en door de publicatie van mededelingen en nieuwsbrieven.

FSMA op een steeds digitaler pad

Met deze webinars zet de FSMA het pad van digitalisering van haar communicatie voort om in te spelen op actuele uitdagingen en om beter tegemoet te komen aan de eisen van de financiële sector en de samenleving in haar geheel.