search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - ABN Amro Bank NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 40.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

ABN Amro Bank NV biedt onder de handelsnaam MoneYou online spaarrekeningen aan aan particuliere cliënten in België. In het kader van dat aanbod was van 29 september 2014 tot en met 10 februari 2017 een mobiele applicatie beschikbaar: de MoneYou Sparen App. Deze applicatie richtte zich zowel tot bestaande als tot potentiële cliënten en de informatie in deze app kwalificeerde als reclame.

Sinds 1 januari 2016 moest deze reclame voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014. Dit koninklijk besluit legt onder meer de minimale inhoud vast van reclame voor financiële producten. Het koninklijk besluit bepaalt ook dat reclame vooraf ter goedkeuring aan de FSMA voorgelegd moet worden.

De aanleiding voor de minnelijke schikking is het feit dat de inhoud van de MoneYou Sparen App niet voldeed aan de wettelijke minimumvereisten en evenmin op voorhand aan de FSMA werd voorgelegd.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.