search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - Air France, KLM en Beobank

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding van de minnelijke schikking houdt verband met overtredingen van de wetgeving over kredietbemiddeling door de luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM en de kredietgever Beobank.

Deze vennootschappen lanceerden in februari 2016 een co-branded kredietkaart. Consumenten ontvingen bij elke betaling met een kredietkaart van Beobank vliegmijlen in het kader van het getrouwheidsprogramma Flying Blue van Air France en KLM.

De luchtvaartmaatschappijen voerden reclame op hun websites voor de kredietkaart van Beobank en het daaraan gekoppelde getrouwheidsprogramma, met de uitdrukkelijke vermelding van Air France en KLM als 'kredietbemiddelaars/agenten'. Air France en KLM oefenden op die manier bemiddelingsactiviteiten inzake consumentenkrediet in België uit. Ze deden dit zonder te beschikken over de vereiste inschrijving bij de FSMA. Hierdoor overtraden ze volgens de FSMA de wetgeving en droegen ze de titel van kredietbemiddelaar onrechtmatig. Beobank overtrad volgens de FSMA de wetgeving omdat de kredietgever een beroep deed op kredietbemiddelaars die niet ingeschreven waren bij de FSMA.

De FSMA opende een onderzoek naar de overtredingen. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking. In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkenen meewerken aan het onderzoek.

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA. Air France, KLM en Beobank betalen elk 25.000 euro.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.