search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - AXA Belgium NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 75.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

 

De aanleiding voor de minnelijke schikking is het feit dat AXA Belgium NV is blijven samenwerken met twee verzekeringstussenpersonen die niet langer ingeschreven waren in het register van de verzekeringstussenpersonen. Het statuut van tussenpersoon houdt de verplichting in om, in het belang van de consument, specifieke verplichtingen na te komen. Het feit dat een verzekeringsonderneming de samenwerking voortzet met een tussenpersoon die niet-ingeschreven is of waarvan de inschrijving opgeschort of geschrapt is, kan de belangen van de consumenten schaden en is om die reden verboden.  

 

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene hiermee instemt.

 

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.