Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - Beobank NV

Persbericht
News article
01/02/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 25.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen kredietgever Beobank NV en een kredietbemiddelaar zonder inschrijving bij de FSMA.

Wie in België de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven in het register van kredietbemiddelaars. Kredietgevers mogen enkel een beroep doen op ingeschreven bemiddelaars.

Volgens de FSMA heeft Beobank NV van februari tot mei 2017 op onrechtmatige wijze een beroep gedaan op de diensten van een vennootschap, die in die periode niet meer beschikte over een inschrijving als kredietbemiddelaar.

De bewuste vennootschap beschikte sedert 1 november 2015 over een voorlopige machtiging voor de uitvoering van activiteiten inzake consumentenkrediet. Ze verloor deze machtiging in januari 2017 toen de FSMA haar inschrijvingsaanvraag als bemiddelaar inzake consumentenkrediet weigerde.

De FSMA stelde een procedure in tegen Beobank NV over de samenwerking met de niet-ingeschreven bemiddelaar. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 25.000 euro en een nominatieve publicatie op de FSMA-website.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.