search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - Biocartis Group

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 200.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Biocartis Group is een vennootschap naar Belgisch recht waarvan de aandelen sinds 2015 worden verhandeld op de continumarkt van Euronext Brussels. Biocartis is actief in de moleculaire diagnostiek. Haar belangrijkste product is het IdyllaTM platform, een volledig geautomatiseerd mini-laboratorium met een voortdurend uitbreidend testmenu.

In 2017 kondigde Biocartis Group een strategische samenwerking aan met Genomic Health. De samenwerking had tot doel om samen een aangepaste versie van de borstkankertest van Genomic Health te ontwikkelen, zodat die op het Idylla-platform zou kunnen worden gebruikt door laboratoria en in ziekenhuizen over heel de wereld. Eind 2019 werd Genomic Health overgenomen door Exact Sciences.

Op 6 augustus 2020 ontving Biocartis een intentiebrief van Exact Sciences om de samenwerking te beëindigen. Op 19 oktober 2020 ontving Biocartis een ontwerp van beëindigingsovereenkomst. De FSMA is van oordeel dat de informatie die Biocartis Group op die twee data had, voorwetenschap is die Biocartis Group zo snel mogelijk had moeten bekendmaken of de bekendmaking ervan op regelmatige wijze had moeten uitstellen. Biocartis Group communiceerde pas op 29 oktober 2020 over de beëindiging van de samenwerking.

De FSMA stelde een onderzoek in naar deze feiten. Haar onderzoek leidde tot een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 200.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan u raadplegen op de website van de FSMA.