search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - BNP Paribas Fortis NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 700.000 euro, de vergoeding van niet-professionele cliënten en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de inadequate dienstverlening van BNP Paribas Fortis NV inzake Griekse overheidsobligaties ten opzichte van haar niet-professionele beleggingscliënten.

Griekenland kwam in 2009 in een financiële en economische crisis terecht waarbij het land het vertrouwen van de financiële markten en de Europese instellingen verloor en haar schuldpositie zag wankelen. De kredietwaardigheidsscore van Griekenland bij de drie grootste ratingagentschappen verslechterde snel vanaf het voorjaar 2010. Vanaf maart 2011 duidden de marktindicatoren en de ratings op de zeer grote onzekerheid inzake de Griekse schuldpositie.

Niettemin genoten Griekse overheidsobligaties in die periode nog van een gunstige score in het risicoscoringsmodel van BNP Paribas Fortis NV. Dit model speelt een centrale rol in de adviesverlening van de bank. BNP Paribas Fortis NV paste haar beoordeling van de risico’s pas op 24 november 2011 aan.

Gedurende deze periode verkocht de bank Griekse overheidsobligaties onder beleggingsadvies aan alle types van niet-professionele beleggers, ongeacht hun risicoprofiel. Na 24 november 2011 werden de Griekse overheidsobligaties als zeer risicovolle producten beschouwd in het model van de bank. Niettemin konden na deze datum risicoschuwe beleggers deze obligaties toch nog met advies aankopen, en dit tegen de interne adviescodes van de bank in.

De minnelijke schikking voorziet in de betaling door BNP Paribas Fortis NV van 700.000 euro.

Daarnaast gaat de bank de beleggers vergoeden die na 30 maart 2011 onder beleggingsadvies of discretionair vermogensbeheer Griekse overheidsobligaties hebben aangekocht tegen de kenmerken van hun beleggersprofiel of tegen de adviescodes van de bank in.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.