Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - CVBA N-Allo

Persbericht
News article
22/11/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 35.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De CVBA N-Allo is sinds 8 december 2015 bij de FSMA ingeschreven als verzekeringstussenpersoon. N-Allo is een callcenter. Verzekeringsdistributie is niet de hoofdactiviteit van deze vennootschap.

De wet stelt dat een verzekeringstussenpersoon een of meer natuurlijke personen moet aanduiden als verantwoordelijke voor de distributie. Hoeveel personen precies hangt af van zijn organisatie en activiteiten. Hij moet de FSMA ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van de gegevens in zijn inschrijvingsdossier.

Aangezien verzekeringsdistributie niet de hoofdactiviteit is van N-Allo, moet deze vennootschap beschikken over één verantwoordelijke voor de distributie per schijf van 20 PCP’s (Personen in Contact met het Publiek). In haar inschrijvingsdossier heeft N-Allo schriftelijk verklaard geen PCP’s tewerk te stellen en één verantwoordelijke voor de distributie te hebben aangesteld.

Bij contacten met de FSMA is evenwel gebleken dat het aantal PCP’s bij N-Allo niet overeenstemde met de gegevens in haar inschrijvingsdossier, waarin was vermeld dat er geen PCP’s tewerkgesteld waren. Daarop heeft N-Allo erkend dat zij inderdaad had nagelaten haar PCP’s aan te geven. De vennootschap was haar werkzaamheden gestart in december 2015 met één enkele verantwoordelijke voor de distributie. Nadien is het aantal PCP’s geleidelijk toegenomen van 0 tot 79 PCP’s. N-Allo beschikte dus niet over voldoende verantwoordelijken voor de distributie.

De FSMA heeft geëist dat N-Allo deze situatie onmiddellijk zou rechtzetten. Inmiddels heeft N-Allo haar PCP’s teruggebracht tot 60 actieve PCP’s en drie verantwoordelijken voor de distributie aangesteld. Daarnaast heeft zij interne en organisatorische maatregelen genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 35.000 euro en de nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA. In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene zijn medewerking verleent aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u op de website van de FSMA.