Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - DKV Belgium NV

Persbericht
News article
31/01/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen verzekeringsonderneming DKV Belgium NV en twee verzekeringstussenpersonen zonder inschrijving bij de FSMA.

Wie in België de activiteit van verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen. Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op ingeschreven tussenpersonen.

De FSMA schrapte de twee verzekeringstussenpersonen op respectievelijk 8 november 2016 en op 19 april 2017 uit haar register. Ook na die data bleef DKV Belgium NV nog geruime tijd samenwerken met de verzekeringstussenpersonen. Op die manier overtrad DKV Belgium NV de wetgeving.

De FSMA stelde een procedure in tegen DKV Belgium NV over de samenwerking met de niet-ingeschreven tussenpersonen. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 75.000 euro en een nominatieve publicatie op de FSMA-website.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.