Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking – Fidea NV

Persbericht
News article
12/10/2018

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 75.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen verzekeringsonderneming Fidea NV en twee verzekeringstussenpersonen zonder inschrijving bij de FSMA.

Wie in België de activiteit van verzekeringsbemiddeling wil uitoefenen, moet bij de FSMA zijn ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen. Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op ingeschreven tussenpersonen.

Fidea NV werkte tot augustus 2016 samen met een tussenpersoon, wiens inschrijving sinds 24 juli 2012 was vervallen. De samenwerking met een andere tussenpersoon, die sinds 8 november 2016 was geschrapt, duurde tot 28 april 2017.

De FSMA stelde een procedure in tegen Fidea NV over de samenwerking met niet-ingeschreven tussenpersonen. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 75.000 euro en een nominatieve publicatie op de FSMA-website.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.