search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - GROEP COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 100.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De groep Compagnie du Bois Sauvage (‘groep CBS’)[1] is de hoofdaandeelhouder van Recticel NV, dat genoteerd is op Euronext Brussel. Tussen 18 maart en 25 oktober 2013 verwierf Recticel NV eigen aandelen in het kader van winstdelingsplannen voor het personeel. Aangezien Recticel NV onder de feitelijke controle valt van groep CBS, bepaalt de wetgeving dat de eigen aandelen die Recticel NV aanhoudt, opgeteld moeten worden bij die van groep CBS.

Door de verwerving van eigen aandelen overschreed het percentage aandelen Recticel NV in het bezit van groep CBS en Recticel NV de drempel van 30 procent. Aandeelhouders die die drempel overschrijden, moeten in principe een openbare overnameaanbieding (OBA) uitbrengen op alle uitstaande aandelen tenzij ze een uitzondering op deze biedplicht vragen conform de voorwaarden voorzien door de overnamewetgeving. Groep CBS vroeg pas in juli 2014 een dergelijke uitzondering.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkenen meewerken aan het onderzoek, wat hier effectief het geval was. De technische aard van de drempeloverschreiding en de afwezigheid van enig nadeel voor de markt werden ook in aanmerking genomen.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.

[1]  ‘Groep CBS’ bestaat uit: Compagnie du Bois Sauvage SA (CBS), Entreprises et Chemins de Fer en Chine SA, Fingaren SCA en de heer Guy Paquot.