Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - IBP Telenet

Persbericht
News article
11/10/2018

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de laattijdige aangifte van gegevens over aanvullende pensioenen door de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Telenet (IBP Telenet).

De pensioeninstelling van telecombedrijf Telenet had niet tijdig de rekeningstanden van haar aangesloten leden ingevoerd in DB2P.

Deze databank verzamelt alle gegevens over aanvullende pensioenen. Pensioeninstellingen zijn verplicht om alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de aanvullende pensioenen voor werknemers mee te delen aan DB2P. De gegevens moeten uiterlijk 30 september van elk jaar worden overgemaakt.

Voor het evaluatiejaar 2017 bleek dat IBP Telenet de rekeningstanden van haar aangesloten leden per 1 januari 2017 niet tijdig had ingediend. De pensioeninstelling had die gegevens uiterlijk op 30 september moeten invoeren in DB2P.

De FSMA stelde een procedure in tegen IBP Telenet over de laattijdige aangiftes. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve publicatie op de FSMA-website.

IBP Telenet verbindt zich ertoe om het bedrag van 50.000 euro dat ze betaalt in het kader van de minnelijke schikking op geen enkele manier door te rekenen aan haar aangesloten leden.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.