search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - Merit Capital NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 120.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

 

De aanleiding voor de minnelijke schikking is het feit dat Merit Capital NV op zijn nieuwe website berichten, reclame en andere stukken heeft gepubliceerd met betrekking tot een openbaar aanbod van beleggingsfondsen (ICB’s) zonder daar de voorafgaande goedkeuring van de FSMA voor te vragen en zonder de wettelijke inhoudelijke en vormelijke vereisten terzake na te leven. De wetgeving legt verschillende vereisten op inzake inhoud en vorm van publiciteit voor financiële instrumenten opdat de consument goed en volledig geïnformeerd zou worden over deze instrumenten. Deze publiciteit mag bovendien pas gebruikt worden na goedkeuring door de FSMA, die nagaat of aan alle wettelijke vereisten voldaan is.

 

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.