search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Architas NV

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 60.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Architas heeft het statuut van vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Haar hoofdactiviteit is discretionair vermogensbeheer via beleggingsfondsen.

In januari en februari 2021 liet Architas NV in Nederlandstalige en Franstalige tijdschriften meermaals reclame publiceren met als titel “de zoektocht naar ons discretionair vermogensbeheer” en als subtitel “ook beschikbaar bij uw verzekeringsmakelaar”. De FSMA controleerde die reclame a posteriori en stelde daarbij verschillende tekortkomingen vast. Zo bleek onder meer:

  • dat de reclame het mogelijke rendement van het discretionair beheer vermeldde, maar onvoldoende duidelijk was over de betrokken risico’s. Zo verwees de reclame wel naar het nettorendement van 5,92% dat de neutrale strategie in 2020 opleverde, maar meldde die niet dat de beleggingsdienst ook tot verliezen kon leiden;
  • dat de informatie in de reclame ontoereikend was en de voorstellingswijze ervan onvoldoende begrijpelijk voor een gemiddelde niet-professionele cliënt;
  • dat de reclame het in 2020 behaalde rendement vermeldde, maar niet de resultaten/rendementen van de laatste vijf jaar en ook niet de bron van die informatie. Bovendien was die vermelding de belangrijkste informatie die werd meegedeeld; en
  • dat de reclame niet op een duidelijke en niet-misleidende manier inging op de rol van de verzekeringsmakelaars, de aard van de voorgestelde belegging en het mogelijk te behalen rendement.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 60.000 euro en de nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.