search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Assurances Pinon SRL

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 665 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Assurances Pinon SRL is een verzekeringstussenpersoon die sinds 28 juni 1996 bij de FSMA is ingeschreven als verzekeringsmakelaar. 

Tussen 1 maart 2021 en 15 september 2023 stond in het inschrijvingsdossier van Assurances Pinon SRL slechts één enkele persoon vermeld in de lijst van effectieve leiders en in de lijst van verantwoordelijken voor de distributie.

Vanaf 1 maart 2021 had Assurances Pinon SRL evenwel een bijkomende persoon moeten opgeven als effectieve leider en verantwoordelijke voor de distributie. Toch diende deze tussenpersoon pas op 14 augustus 2023 bij de FSMA een aanvraag in om zijn inschrijvingsdossier te wijzigen. 

Als er een wijziging komt in de gegevens of documenten die zijn opgenomen in het inschrijvingsdossier van een tussenpersoon, moet hij dit onmiddellijk melden aan de FSMA als die wijziging betrekking heeft op de effectieve leiders. Ook wijzigingen die betrekking hebben op de verantwoordelijken voor de distributie moeten onmiddellijk worden gemeld, of uiterlijk op het ogenblik dat deze personen worden aangesteld. Tussenpersonen die deze meldingsplicht niet naleven, kunnen een administratieve boete opgelegd krijgen.

De FSMA is van oordeel dat Assurances Pinon SRL deze bepalingen heeft overtreden door haar niet tijdig te informeren over de aanstelling van een nieuwe effectieve leider en verantwoordelijke voor de distributie.

Het onderzoek van de FSMA heeft geleid tot een minnelijke schikking die bestaat uit de betaling van 665 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA. 

Volgens het administratief sanctiebeleid van de FSMA, kan zij een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking staat op de website van de FSMA.