search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Belfius Bank SA/NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 300.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de reclamecampagne die Belfius Bank SA/NV in oktober 2020 voor een ICB-compartiment lanceerde zonder die vooraf ter goedkeuring aan de FSMA voor te leggen.

Begin november 2020 liet de FSMA Belfius weten te hebben vastgesteld dat geen enkele van de betrokken reclameboodschappen vooraf ter goedkeuring aan haar was voorgelegd, en dat de reclamecampagne bovendien de geldende informatievereisten bij de commercialisering van financiële producten aan retailklanten niet naleefde.

Op vraag van de FSMA zette Belfius deze campagne op 9 november 2020 onmiddellijk stop. Eveneens op vraag van de FSMA schortte Belfius een soortgelijke reclamecampagne voor een ander ICB-compartiment op die zij begin november 2020 ook zonder goedkeuring van de FSMA had gelanceerd.

Volgens de FSMA bestond die reclamecampagne uit berichten, reclame en andere stukken die betrekking hadden op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een ICB, dan wel zo’n aanbod aankondigden of aanbevolen. Het was dus geen naamsbekendheidscampagne: de ICB was immers duidelijk herkenbaar, omdat de campagne aandacht besteedde aan de individuele kenmerken en in bepaalde documenten zelfs de naam van het financieel product vermeldde.

Met die reclamecampagne leefde Belfius dan ook de wettelijke bepalingen niet na op grond waarvan berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een ICB, dan wel zo’n aanbod aankondigen of aanbevelen, de vereisten ten gronde moeten naleven. Bovendien mogen zij niet zonder voorafgaande goedkeuring door de FSMA worden gepubliceerd.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 300.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken onderneming meewerkt aan het onderzoek. De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.