search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Bone Therapeutics NV

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 500.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Bone Therapeutics is een Belgisch biotechbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor de behandeling van botziekten. Sinds 6 februari 2015 noteren de aandelen van Bone Therapeutics op de markten Euronext Brussel en Euronext Paris. Het bedrijf bevond zich bij zijn beursintroductie in de ontwikkelingsfase en had nog geen enkel product gecommercialiseerd.

Als emittent waarvan de aandelen op een gereglementeerde markt noteren, moet Bone Therapeutics onder meer de verplichtingen van de MAR-verordening[1] naleven. Zo moet voorwetenschap die rechtstreeks op het bedrijf betrekking heeft, zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt. Verder moet het bedrijf van alle marktmanipulatie afzien en mag het geen informatie verspreiden waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen worden afgegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van een financieel instrument.

De FSMA voerde een onderzoek naar de communicatie van Bone Therapeutics over verschillende klinische productontwikkelingsstudies. Zij oordeelde dat in 2016 en 2017 verschillende inbreuken waren gepleegd. Het ging daarbij onder meer om de laattijdige publicatie van de beslissing om de voorbereiding van een klinische studie stop te zetten waarvan de start eerder was aangekondigd. Ook had het bedrijf niet gecommuniceerd over grote problemen bij de werving van patiënten in het kader van twee andere klinische studies en over het mislukken van de pogingen om die werving te versnellen.

Volgens de FSMA ging het daarbij telkens om voorwetenschap. Bone Therapeutics had die informatie dan ook zo snel mogelijk openbaar moeten maken, wat niet is gebeurd. Bovendien informeerde het bedrijf de markt in verschillende mededelingen over ontwikkelingen in het kader van verschillende lopende studies, zonder ooit melding te maken van voornoemde problemen. Volgens de FSMA gaf Bone Therapeutics de markt, via die mededelingen, een verkeerd beeld, en verspreidde het bedrijf informatie waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen werden afgegeven.

Bone Therapeutics werkte mee aan het onderzoek van de FSMA, dat in een minnelijke schikking resulteerde. Die minnelijke schikking bestaat uit de betaling, door Bone Therapeutics, van een bedrag van 500.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.

 

[1]     Market Abuse Regulation – Verordening (EU) nr. 569/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik.