Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking met Curalia OVV

Persbericht
News article
17/07/2020

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de procedure die de Belgische verzekeringsonderneming Curalia OVV heeft gevolgd bij de aanstelling van een nieuwe compliance officer.

Een compliance officer bekleedt een sleutelfunctie binnen een onderneming. Hij is een essentiële schakel bij het waarborgen van de naleving van de gedragsregels waarop de FSMA toeziet. De aanstelling van een compliance officer kan pas gebeuren na zijn erkenning door de FSMA. Een onderneming moet hiervoor een aanvraag indienen bij de FSMA.

Curalia beschikte over een erkende compliance officer tot 1 mei 2017. De FSMA stelde vast dat Curalia haar toen niet op de hoogte heeft gebracht van zijn vertrek. De FSMA ontving evenmin informatie over de aanstelling op 1 mei 2017 van een nieuwe compliance officer. Nochtans zijn ondernemingen verplicht om zulke wijzigingen onmiddellijk te melden.

Het duurde meer dan 25 maanden voordat Curalia de FSMA inlichtte over de wijzigingen. Pas op 6 juni 2019 ontving de FSMA een aanvraag van Curalia voor de erkenning van haar nieuwe compliance officer. De erkenning vond plaats op 9 september 2019. Curalia beschikte bijgevolg gedurende meer dan 28 maanden niet over een door de FSMA erkende compliance officer.

De FSMA opende een onderzoek naar aanleiding van deze vaststellingen. Het onderzoek mondde uit in een minnelijke schikking. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken onderneming meewerkt aan het onderzoek. De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan u terugvinden op de website van de FSMA.