search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met de vennootschap Dekoma

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 2.500 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is het verrichten van de activiteit van verzekeringsdistributie zonder inschrijving in het register van de verzekeringstussenpersonen van de FSMA.

Dekoma is een Belgische vennootschap die van 5 februari 2004 tot 24 januari 2017 was ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen. Ondanks het ambtshalve verval van haar inschrijving verrichtte de vennootschap tot en met 27 juli 2017 diverse handelingen van verzekeringsbemiddeling in samenwerking met twee verzekeringsondernemingen.

De FSMA stelde een onderzoek in naar deze feiten. Op grond van haar onderzoeksdossier oordeelde zij dat Dekoma een inbreuk heeft gepleegd op de wetgeving. Die verbiedt een verzekeringstussenpersoon om de activiteit van verzekeringsdistributie uit te oefenen zonder inschrijving in het register van de verzekeringstussenpersonen.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. Rekening houdend met de financiële draagkracht van Dekoma voorziet ze de betaling van 2.500 euro. De minnelijke schikking wordt nominatief bekendgemaakt op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken vennootschap meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.