Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking met een frans financieel analist

Persbericht
News article
11/06/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 57.102,56 euro.

De betrokken financieel analist met de Franse nationaliteit werkte ten tijde van de feiten bij een analysekantoor met maatschappelijke zetel in Frankrijk. Tussen oktober 2013 en februari 2014 nam hij posities in in financiële contracten ter verrekening van verschillen (contracts for difference of CFD’s) op de Belgische aandelen Solvay NV, Umicore NV en D’Ieteren NV. Hij deed dat telkens kort vóór het analysekantoor waarvoor hij werkte, een analyse publiceerde over de aandelen waarin hij een positie innam. In de uren of dagen na de publicatie van de analyse van het kantoor wikkelde de financieel analist zijn posities af. Die verrichtingen leverden hem een totale winst van 27.453,18 euro op.

De betrokken verrichtingen vormen, volgens de FSMA, een inbreuk op de wettelijke bepalingen over het gebruik van voorkennis. Op het moment van de verrichtingen had de financieel analist immers via verschillende kanalen toegang tot de analyses van zijn kantoor vóór ze werden gepubliceerd. Bovendien bleek het in de drie gevallen om zijn eerste en laatste belegging in de betrokken aandelen te gaan.

De door de FSMA ingestelde procedure mondde uit in een minnelijke schikking. In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. In dit dossier bestaat de minnelijke schikking uit de betaling van een bedrag van 57.102,56 euro en een niet-nominatieve publicatie op de FSMA-website. In dat verband wordt opgemerkt dat een nominatieve bekendmaking van de minnelijke schikking op de website van de FSMA afbreuk gedaan zou kunnen hebben aan een door de Franse Conseil d’Etat gewezen arrest in een beroep tegen een beslissing van de sanctiecommissie van de Franse Autorité des marchés financiers (AMF). Dat arrest betrof dezelfde persoon maar andere verrichtingen en werd niet nominatief bekendgemaakt.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.