Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking – Partners Verzekeringen nv

Persbericht
News article
10/10/2018

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 75.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Partners Verzekeringen nv is een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht die een vergunning heeft gekregen om niet-levensverzekeringen aan te bieden. Ondernemingen met een dergelijke vergunning zijn verplicht om een complianceofficer aan te stellen die vooraf moet worden erkend door de FSMA. De complianceofficer bekleedt een sleutelfunctie in de onderneming. Hij vormt een onmisbare schakel in het systeem dat is opgezet om erover te waken dat de gedragsregels worden nageleefd.

In 2015 had de erkende complianceofficer van Partners Verzekeringen nv ontslag genomen, ingaande op 31 december van dat jaar. Daarop had de onderneming een persoon aangesteld om die functie tijdelijk in te vullen. Op 31 maart 2016 heeft zij de functie vervolgens voor onbepaalde tijd toevertrouwd aan een andere persoon. Maar Partners Verzekeringen nv heeft pas op 15 februari 2018 bij de FSMA een aanvraag ingediend om haar nieuwe complianceofficer te erkennen. Gedurende meer dan 22 maanden heeft de onderneming dus nagelaten om aan de FSMA enige informatie te verstrekken over het ontslag van haar complianceofficer en over de twee opeenvolgende benoemingen van een persoon in die functie. Zij heeft eveneens verzuimd om bij de FSMA een voorafgaande erkenningsaanvraag in te dienen voor die aanstellingen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat Partners Verzekeringen nv geen rechtsbijstandsverzekering had afgesloten voor haar complianceofficer voor de periode van 1 januari 2016 tot 13 mei 2016. Dit is eveneens een wettelijke verplichting die de onderneming niet is nagekomen.

Aangezien Partners Verzekeringen nv haar medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de FSMA, heeft deze laatste, conform haar beleid inzake administratieve sancties, een minnelijke schikking aanvaard. Die bestaat uit de betaling van 75.000 euro en nominatieve publicatie op de FSMA-website.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan u terugvinden op de FSMA-website.