Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking – Patrimonia SPRL

Persbericht
News article
15/05/2018

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 40.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Patrimonia is een bvba naar Belgisch recht die op het moment van de feiten ingeschreven was als verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen van de FSMA[1]. De FSMA heeft vastgesteld dat de informatie verspreid via de website van Patrimonia niet in overeenstemming was met de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verzekeringen en reclame. Sommige gegevens op de website waren bijvoorbeeld onjuist of misleidend of voldeden niet aan de vereisten inzake minimuminhoud. Niettegenstaande het niet mogelijk was om online producten te kopen via de website van Patrimonia, moest de vermelde informatie alle toepasselijke regels respecteren.

De FSMA heeft haar eerste opmerkingen eind 2015 aan de vennootschap bezorgd. Patrimonia heeft haar website vervolgens aangepast. Ondanks de aanpassingen die door de vennootschap werden aangebracht, heeft de FSMA geoordeeld dat ze in april 2017 de wettelijke en reglementaire bepalingen nog steeds niet naleefde.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.

 

[1] Patrimonia is op heden nog altijd ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar. Zij is overigens op heden eveneens bij de FSMA ingeschreven als makelaar in bank- en beleggingsdiensten en als makelaar in hypothecair krediet.