Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - P&V Verzekeringen CV

Persbericht
News article
12/05/2020

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 150.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen verzekeringsonderneming P&V Verzekeringen CV en een verzekeringstussenpersoon zonder inschrijving bij de FSMA.

De FSMA schrapte de verzekeringstussenpersoon op 19 april 2017 uit haar register en maakte deze schrapping bekend op haar website op 21 april 2017. P&V Verzekeringen CV bleef na die datum van bekendmaking toch samenwerken met de verzekeringstussenpersoon voor het opmaken van nieuwe polissen en het wijzigen van bestaande polissen.

De FSMA voerde een onderzoek naar deze samenwerking. Tijdens het onderzoek informeerde P&V Verzekeringen CV de FSMA dat ze ook met andere verzekeringstussenpersonen zonder inschrijving had samengewerkt.

Wie in België de activiteit van verzekeringsbemiddeling uitoefent, moet bij de FSMA zijn ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen. Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op ingeschreven tussenpersonen.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 150.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.