search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - ThromboGenics NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 250.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

 

ThromboGenics had op 24 februari 2014 aangekondigd strategische opties voor de vennootschap te bekijken. De beslissing hield verband met  de commercialisering van het oogheelkundig product Jetrea in de VS die ThromboGenics had opgestart begin 2013 en waarbij niet de verhoopte verkoopcijfers werden behaald. In diverse persartikels werd bevestigd dat het strategisch herzieningsproces niet alleen een overnamescenario inhield, maar ook andere strategische opties zoals het afsluiten van een commerciële samenwerkingsovereenkomst. Tegen 13 mei 2014  hadden belangrijke  sectorgenoten aangegeven dat zij geen concreet overnamebod zouden indienen maar bleven een aantal partijen geïnteresseerd in een samenwerking met ThromboGenics voor wat de distributierechten voor Jetrea in de VS betrof. Na 13 mei 2014 bracht  ThromboGenics een partij op de hoogte van haar voornemen om gedurende drie maanden exclusieve onderhandelingen over de VS-rechten van Jetrea op te starten. Op 24 juni 2014 publiceerde  ThromboGenics een persbericht waarin zij aangaf dat de vennootschap op een standalone basis zou verder gaan.

 

De FSMA is van mening dat ThromboGenics de markt had moeten informeren over de evolutie van het strategisch herzieningsproces na de gebeurtenissen van 13 mei 2014, overeenkomstig het toenmalige artikel 10, § 1, eerste alinea, van de wet van 2 augustus 2002. Dat artikel bepaalt dat beursgenoteerde ondernemingen voorkennis die rechtstreeks op hen betrekking heeft onmiddellijk moeten openbaar maken.

 

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

 

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.