search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - uFund NV

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

uFund is een Belgische vennootschap die, binnen de groep Umedia, actief is op het vlak van Tax Shelter. Van 24 januari 2018 tot 22 januari 2019 deed uFund een aanbod in verband met Tax Shelter-beleggingen, waarvoor de FSMA op 23 januari 2018 een prospectus goedkeurde.

Op 13 juli 2018 werd uFund op de hoogte gebracht van een poging tot fraude bij de administratieve procedure voor het verkrijgen, voor de beleggers, van het fiscale voordeel van de Tax Shelter-regeling in het kader van het dossier rond de animatiereeks “7 nains et moi”. De gedelegeerd bestuurder van een andere onderneming die bij de procedure betrokken was, zou verantwoordelijk zijn voor de poging tot fraude. uFund bracht de informatie over de fraudepoging onmiddellijk ter kennis van de Federatie Wallonië-Brussel. De Federatie Wallonië-Brussel weigerde daarop het attest af te leveren dat nodig is voor het verkrijgen van het fiscale voordeel voor de beleggers.

Begin oktober 2018 onthulde de pers de fraudepoging. Op 12 oktober 2018 verzocht uFund de Federatie Wallonië-Brussel om het attest uiterlijk tegen 19 oktober 2018 af te leveren. Op 23 oktober 2018 publiceerde uFund, bij gebrek aan een antwoord van de Federatie Wallonië-Brussel en na contacten met de FSMA, een aanvulling op haar prospectus van 23 januari 2018. Volgens uFund was de publicatie van die aanvulling een gevolg van het feit dat de Federatie Wallonië-Brussel op 19 oktober 2018 nog steeds geen antwoord had gegeven over haar beslissing om al dan niet een attest af te leveren.

De wet bepaalt het volgende:“elke met de informatie in het prospectus verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen het tijdstip van goedkeuring van het prospectus en de definitieve afsluiting van de openbare aanbieding […] wordt vermeld in een aanvulling op het prospectus”. In het licht daarvan oordeelde de FSMA dat de ontdekking van fraude, door uFund, op 13 juli 2018 een belangrijke nieuwe ontwikkeling vormde die van invloed kon zijn op de beoordeling van de beleggingsinstrumenten. Volgens de FSMA had die belangrijke nieuwe ontwikkeling, zodra zij werd ontdekt, tot de publicatie van een aanvulling op het prospectus moeten leiden, wat niet gebeurde.

uFund NV werkte mee aan het onderzoek van de FSMA, dat in een minnelijke schikking resulteerde. Die minnelijke schikking bestaat uit de betaling, door uFund NV, van een bedrag van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking is beschikbaar op de website van de FSMA.