Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking van 40.000 euro – Bank Dierickx Leys NV

Persbericht
News article
25/06/2020

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 40.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de wijze waarop de kredietinstelling Bank Dierickx Leys publiciteit heeft gevoerd voor de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele klanten.

Meer bepaald gaat het om publiciteit voor de compartimenten 'Growth' en 'DBI' van Dierickx Leys Fund II. Dat is een instelling voor collectieve belegging in effecten naar Belgisch recht, waarvan Bank Dierickx Leys promotor en distributeur is.

De FSMA stelde midden 2019 vast dat Bank Dierickx Leys op haar website twee nieuwsbrieven met publiciteit over deze financiële producten had gepubliceerd zonder dat die op voorhand aan de FSMA ter goedkeuring waren voorgelegd.

De FSMA stelde ook vast dat bepaalde reglementaire vereisten inzake minimale informatie ontbraken in de nieuwsbrieven. Met name de looptijd van de financiële producten en de contactgegevens van de interne klachtendienst werden niet vermeld.

Naar aanleiding van deze vaststellingen stelde de FSMA een procedure in tegen Bank Dierickx Leys. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken onderneming meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 40.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.