Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking van 50.000 euro – Degroof Petercam Asset Management NV

Persbericht
News article
03/06/2020

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor deze minnelijke schikking is de publicatie van twee advertenties door Degroof Petercam Asset Management nv, een vergunde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging.

Elk jaar worden de beste fondsen op de Belgische markt bekroond door twee Belgische kranten. Voor het jaar 2019 sleepte Degroof Petercam Asset Management nv een prijs in de wacht voor het beheer van het compartiment Bonds EUR van de BEVEK DPAM Invest B in de aandelenklasse W.

De FSMA heeft vastgesteld dat twee advertenties over het bekroonde compartiment, die op 10 oktober 2019 in twee Belgische kranten zijn verschenen, haar niet vooraf ter goedkeuring zijn voorgelegd hoewel dit wettelijk is voorgeschreven.

Voorts bleken deze advertenties niet te voldoen aan de reglementaire vereisten voor de minimale informatieverstrekking over financiële producten, noch aan de reglementaire vereisten voor de vermelding van een verkregen beloning voor een financieel product.

Tot slot is de FSMA van oordeel dat de informatie in deze advertenties als misleidend kan worden beschouwd. Degroof Petercam Asset Management nv preciseert immers niet dat de beloning specifiek is verkregen voor de aandelen in klasse W. Dit verzuim kan retailbeleggers misleiden.

De FSMA is een onderzoek gestart naar deze twee advertenties. Dat resulteerde in een minnelijke schikking. In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene zijn medewerking verleent aan het onderzoek.

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking is beschikbaar op de website van de FSMA.