search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking van 55.000 euro – Sopal International NV en Frabelco NV

Persbericht

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 15.000 euro en 40.000 euro, en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De heer Francis Lambilliotte was van 28 april 2015 tot 23 april 2019 ondervoorzitter van de raad van bestuur van Hamon & Cie nv. Hij was in die periode ook lid van het auditcomité en voorzitter van het strategisch comité van deze vennootschap. In die hoedanigheid had hij leidinggevende verantwoordelijkheden in de zin van de verordening marktmisbruik.

Daarnaast was hij - en is hij nog steeds - gedelegeerd bestuurder van Sopal International nv en Frabelco nv. Bijgevolg waren deze beide vennootschappen personen die nauw verbonden zijn met een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid in de zin van de verordening marktmisbruik. Volgens deze verordening moeten personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en personen die nauw met hen zijn verbonden, de uitgevende instelling en de FSMA op de hoogte stellen van alle transacties die betrekking hebben op de aandelen van die uitgevende instelling, en dit binnen de drie werkdagen na de datum van de transactie.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat in 2018 en begin 2019, Sopal International nv vijf transacties voor een totaal volume van 1.302.517 Hamon-aandelen laattijdig heeft gemeld, en dat Frabelco nv vijf transacties voor een totaal volume van 8.374.290 Hamon-aandelen laattijdig heeft gemeld. De vertragingen varieerden van 1 dag tot 1 jaar.

Het onderzoek van de FSMA resulteerde in een minnelijke schikking waarbij Sopal International nv een bedrag betaalt van 15.000 euro, Frabelco nv een bedrag van 40.000 euro, en dit voor beide vennootschappen op nominatieve wijze wordt bekendgemaakt op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkenen hun medewerking verlenen aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking is beschikbaar op de website van de FSMA.