search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking – Vauban Invest

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Vauban Invest is een Belgische coöperatieve vennootschap die actief is in de vastgoedsector.

Sinds 8 juli 2016 kan worden ingeschreven op haar aandelen voor een totaalbedrag van maximum 5 miljoen euro, waarbij het inschrijvingsbedrag per belegger gaat van 50 euro tot 5.000 euro. Op 28 april 2020 diende Vauban Invest bij de FSMA een informatienota in over deze aanbieding van aandelen.

Sinds 9 augustus 2017 biedt Vauban Invest de coöperanten die voor 5.000 euro hebben ingeschreven op haar aandelen, ook de mogelijkheid om in te schrijven op obligaties met een nominale waarde van 50 euro, voor een totaalbedrag van maximum 5 miljoen euro. Op 29 april 2020 diende Vauban Invest bij de FSMA een informatienota in over deze aanbieding van obligaties.

Op grond van haar onderzoek is de FSMA van oordeel dat Vauban Invest, sinds de inwerkingtreding van de geldende reglementering en tot de publicatie van de voormelde informatienota’s, verschillende verplichtingen niet is nagekomen waaraan voldaan moet worden bij dergelijke aanbiedingen aan het publiek. Het ging onder meer om de verplichting om een informatienota te publiceren en bepaalde reclameboodschappen te laten goedkeuren, alsook om het verbod om een beroep te doen op het publiek voor terugbetaalbare fondsen en het verbod om bij aanbiedingen aan het publiek bepaalde mededelingen te verrichten.

Vauban Invest heeft haar medewerking verleend aan het onderzoek van de FSMA dat geleid heeft tot een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 50.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

De volledige tekst van de minnelijke schikking staat op de website van de FSMA.