search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - What's Cooking Group

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 200.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

What’s Cooking Group NV heette ten tijde van de feiten Ter Beke NV en is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussel. Ter Beke en haar dochtervennootschappen zijn actief in de voedingssector. Offerman Aalsmeer BV (nu What’s Cooking Aalsmeer BV) is een dochtervennootschap van Ter Beke en omvat een centrum voor versnijding en verpakking van vleeswaren in Aalsmeer (Nederland).

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft Offerman op 5 augustus 2019 geïnformeerd dat een uitbraakonderzoek werd opgestart over een cluster van 18 listeria-ziektegevallen, waarbij Offerman als een mogelijke bron werd beschouwd. Op 2 oktober 2019 heeft de NVWA Offerman op de hoogte gesteld van het feit dat bij het cluster van 18 listeria-ziektegevallen dezelfde listeria-stam was aangetroffen als in een aantal voedselisolaten die Offerman in het kader van het uitbraakonderzoek had opgestuurd. Op deze zelfde dag deelde de NVWA bijkomend aan Offerman mee dat het cluster inmiddels 20 ziektegevallen telde waaronder drie doden en een miskraam. Op 3 oktober 2019 ging Offerman over tot een terugroepactie en een productiestop, aanvankelijk op eigen initiatief maar vervolgens tevens in opdracht van de NVWA.

De FSMA is van oordeel dat de bovenstaande informatie waarover de raad van bestuur van Ter Beke op 3 oktober 2019 beschikte, kwalificeerde als voorwetenschap. Aangezien de betrokken raad van bestuur niet besliste om deze informatie openbaar te maken, is de FSMA van oordeel dat Ter Beke een inbreuk heeft gepleegd op haar verplichting om voorwetenschap die rechtstreeks op haar betrekking heeft, zo snel mogelijk openbaar te maken.

De FSMA stelde een onderzoek in naar deze feiten. Haar onderzoek leidde tot een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 200.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan u raadplegen op de website van de FSMA.